Hur vi jobbar

Snabbanalys

Två halvdagar. Vid första tillfället fokuserar vi på era önskemål och behov. Vid andra tillfället har vi fokus på nuläge, idéer och potential, rekommenderade utvecklingsområden och hur ni kan gå till väga för att uppnå önskat resultat.

Analys

Som snabbanalys kompletterat med samtal/intervjuer med ett antal nyckelpersoner, analys av tillgänglig dokumentation och statistik, omvärldsanalys av goda exempel, dokumentation och muntlig redovisning. För en normalstor branschtidning tar analysen ca 4 arbetsdagar. Fokusområden för analysen är
 • Läsarunderlag – läsarundersökningar, utveckling av upplaga och antal läsare i print och digitalt
 • Erbjudande – papperstidning, digitala produkter som e-tidning, webb med premiumartiklar, nyhetsbrev etc
 • Annons- och prenumerationsintäkter
 • Produktionssätt, ansvar/roller och kostnad för att producera tidningen
 • Samordning med övrigt kommunikationsarbete inom föreningen
Resultatet av analysen redovisas i en kortfattad dokumentation i Powerpoint och i en muntlig redovisning i stora drag innehållande:
 • Nuläge
 • Idéer och potential
 • Rekommenderade utvecklingsområden 
 • Förslag/alternativ på tillvägagångssätt i det fortsatta utvecklingsarbetet

Projektledning

Många gånger fungerar vi som projektledare och affärsutvecklare och tar hand om utvecklingsarbetet t ex en dag i veckan under en längre tid. Vi kan i stort sett garantera att era intäkter och lönsamhet med vår hjälp kommer att öka mer än vad kostnaden är för oss.
 • Några exempel på arbetsinsatser som vi kan hjälpa till med som projektledare och affärsutvecklare:
 • Se till att annonsaffären lyfter i alla kanaler tillsammans med befintlig säljare eller hitta nya säljresurser
 • Rekrytera resurser med rätt kompetens som t ex redaktör, formgivare eller säljare
 • Hitta och anlita rätt utvecklare eller digital byrå och vara projektledare vid utvecklingen av tidningens sajt
 • Hitta och införa en enkel och kostnadseffektiv betallösning på sajten som gör att premiumartiklar endast kan läsas av prenumeranter och att besökare kan konverteras till prenumeranter.
 • Införa en digital publiceringsstrategi – när ska nyheter och artiklar publiceras digitalt? Vilka artiklar ska endast vara tillgängliga för prenumeranter?
 • Införa eller uppdatera en redaktionell policy mellan branschtidning och branschförening
 • Införa förenklad planering, enkla effektiva arbetssätt och kostnadseffektiva IT-lösningar vid produktion av tidningen i olika kanaler
 • Utveckla tidningens form
 • Införa och anpassa nyhetsbrev, när de publiceras, innehåll, hur de kan driva trafik till sajten och prenumeranter
 • Ta fram anpassade prenumerationserbjudanden – prisnivå, olika alternativ, anpassning till större företag, medlemsföretag, de som får friex etc
 • Genomföra läsarundersökningar, föra dialog med fokusgrupper, göra djupintervjuer med läsare för att utveckla tidningens innehåll
 • Se till att bli branschens centrum för jobb&karriär
Digitalisering och medieutveckling ger möjligheter men kräver samtidigt utvecklingsarbete och affärsutveckling. Våga satsa nu, alternativet om ingenting görs är att det långsamt men säkert går nedåt
Håkan Helander
Grundare, Paragram

Intresserad av att veta mer?