Om Paragram

Om Paragram

Välkommen till Paragram, en branschtidningsspecialist som på ett engagerat, personligt och enkelt sätt är din projektledare och affärsutvecklare vid utvecklingen av din branschtidning.

Det är idag väldigt svårt och tidskrävande för mindre och medelstora tidningar att både ge ut en tidning och samtidigt hänga med i utvecklingen och genomföra förändringar för att modernisera tidningen både på papper och digitalt. Det gäller t ex att hitta rätt e-tidnings och betalväggslösning, en digital byrå som är specialist på att utveckla branschtidningssajter, hitta rätt annonssäljbolag, hitta bra formgivare. Men också att hålla i workshops om hur vi ska utveckla tidningen framöver och sedan att planera och hålla i genomförandet av alla förändringar.

Vi kan ta hand om alla dessa frågor, tillsammans ser vi sedan till att tidningen blir framgångsrik både på papper och i olika digitala kanaler, får mer lästid, konverterar webbtrafik till betalande prenumeranter och ökar annonsintäkterna.

Historia

Tre civilingenjörer från KTH Medieteknik startade konsultföretaget Paragram år 2000, fokus var att hjälpa dagstidningar med förändringsarbete och affärsutveckling.

Under många år medverkade Paragram i minst ett 50-tal olika utvecklingsprojekt på svenska och en del utländska dagstidningar, tidskrifter, tidskriftsförlag och branschorganisationer. Tidningarna påverkades stort av digitaliseringen och hade stora krav på effektivisering och strategisk affärsutveckling, något vi hjälpte till med.

Paragram ägs idag av Håkan Helander som är egenkonsult, men arbetar vid behov i nätverk med andra konsulter. 2017-2020 var Paragram vilande när Håkan arbetade i annan verksamhet. Sedan våren 2021 har Paragram en nystart med stort fokus att just vara specialister på att hjälpa branschorganisationer och branschtidningar med att bli framgångsrika. Vi tror starkt på branschtidningarnas möjligheter till en positiv utveckling.