Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen och tidningen Brandsäkert

Projektledare och affärsutvecklare vid utveckling av Brandskyddsföreningens tidning Brandsäkert. Genomföra en analys av tidningens nuläge och potential och föra dialog med föreningen om vägval och möjligheter. Upphandla ett nytt säljbolag, rekrytera en ny chefredaktör och en ny formgivare, utveckla en ny webbtidning och en ny digital publiceringsstrategi. Genomföra workshops om hur tidningen utvecklas mer till en branschtidning än en medlemstidning och hur det påverkar föreningen. Resultatet av förändringsarbetet blir en bättre tidning, ökat värde för prenumeranter och föreningens medlemmar och att vända en nedåtgående trend till ett kraftigt förbättrat resultat. I detta projekt arbetar vi långsiktigt under ca ett års tid, vi blir en del av organisationen men arbetar ett begränsat antal timmar per vecka. 
2021-2022